Rok 2021

Nr 9 4/2021 Październik – Grudzień

 
Od redakcji pdf
   
   
   
   

Nr 8 3/2021 Lipiec – Wrzesień

 
Od redakcji. pdf
 Piotr Błaszczuk, Anna Cierpicka-Świtkowska, Krzysztof Świtkowski 
Zależność między niedosłuchem, a cukrzycą typu II .
pdf
Kinga Dotka Rozszerzenie wyników badań słuchu o badania obiektywne przed dopasowaniem aparatu słuchowego u osób z kontaktem werbalnym- studium przypadku
pdf
Roman Gołębiewski, Artur Duraj, Andrzej Wicher, Karina Mrugalska-Handke Pomiary właściwości akustycznych wkładek usznych                                                                                      pdf  
   

Nr 7 2/2021 Kwiecień – Czerwiec

 
Od redakcji. pdf
Roman Gołębiewski. Podstawy pomiarów na uchu rzeczywistym.
pdf
Roman Gołębiewski, Andrzej Wicher. Zmiany wielkości SII związane z wiekiem. pdf
Nr 6 1/2021 Styczeń-Marzec    
Od redakcji.                                                                                                        pdf    
Anna Cierpicka-Świtkowska, Krzysztof Świtkowski. Znaczenie badania na uchu rzeczywistym w dopasowaniu aparatów słuchowych.                                        pdf
   
Agnieszka Łozowska. Pomiary REM a otwarte dopasowanie – studium przypadków.                                                                                                       pdf