Rok 2021

Nr 9 4/2021 Październik – Grudzień

 
Od redakcji                                                                                                           pdf  
 Patryk Jędrzejczyk, Andrzej Wicher, Emilia Tarnowska Ocena wpływu kształcenia muzycznego na lateralizację słuchową                                                                                                               pdf
 
Kinga Dotka Wykorzystanie otoemisji akustycznej w OAE w gabinecie protetyka słuchu                                                                                                                     pdf
 

Michał Karlik, Elżbieta Dudek, Małgorzata Nowak Czynnościowe zaburzenia słuchu                                                                                                                     pdf

 

Bożena Wiskirska-Woźnica Pazauszne przyczyny bólu ucha                            pdf                      

 

XXV Jubileuszowy Kongres Polskiego Stowarzyszenia Protetyków Słuchu        pdf

 

Nr 8 3/2021 Lipiec – Wrzesień

 
Od redakcji. pdf
 Piotr Błaszczuk, Anna Cierpicka-Świtkowska, Krzysztof Świtkowski 
Zależność między niedosłuchem, a cukrzycą typu II .
pdf
Kinga Dotka Rozszerzenie wyników badań słuchu o badania obiektywne przed dopasowaniem aparatu słuchowego u osób z kontaktem werbalnym- studium przypadku
pdf
Roman Gołębiewski, Artur Duraj, Andrzej Wicher, Karina Mrugalska-Handke Pomiary właściwości akustycznych wkładek usznych                                                                                      pdf  
   

Nr 7 2/2021 Kwiecień – Czerwiec

 
Od redakcji. pdf
Roman Gołębiewski. Podstawy pomiarów na uchu rzeczywistym.
pdf
Roman Gołębiewski, Andrzej Wicher. Zmiany wielkości SII związane z wiekiem. pdf
Nr 6 1/2021 Styczeń-Marzec    
Od redakcji.                                                                                                        pdf    
Anna Cierpicka-Świtkowska, Krzysztof Świtkowski. Znaczenie badania na uchu rzeczywistym w dopasowaniu aparatów słuchowych.                                        pdf
   
Agnieszka Łozowska. Pomiary REM a otwarte dopasowanie – studium przypadków.                                                                                                       pdf