Polskie Stowarzyszenie Protetyków Słuchu
ul. Uniwersytetu Poznańskiego 2, 61-614 Poznań
mail: sekretariat@psps.pl
tel.: 603 758-606