Polskie Stowarzyszenie Protetyków Słuchu
ul. Dąbrowskiego 77A, 60-529 Poznań
mail: sekretariat@psps.pl
tel.: 603 758-606