O kwartalniku

Czasopismo Protetyka Słuchu – Kwartalnik Polskiego Stowarzyszenia Protetyków Słuchu zostało powołane do życia w roku 2019. Kwartalnik powstaje w miejsce Biuletynu Polskiego Stowarzyszenia Protetyków Słuchu.

Zarząd PSPS postanowił zmienić dotychczasową formę biuletynu tj. nazwę, format, szatę graficzną oraz podnieść poziom merytoryczny publikowanych artykułów. Z tego powodu, artykuły nadsyłane do naszego czasopisma są recenzowane. Z uwagi na nowy tytuł, kwartalnik ma nowy numer ISSN. Czasopismo również wpisano do Rejestru Dzienników i Czasopism Sądu Okręgowego w Poznaniu.  

W czasopiśmie publikowane są prace oryginalne, poglądowe i kazuistyczne, a także zapowiedzi i sprawozdania ze zjazdów i konferencji naukowych oraz prace o charakterze szkoleniowym.

Kwartalnik w dalszym ciągu jest oficjalnym czasopismem Polskiego Stowarzyszenia Protetyków Słuchu. Z tego powodu, w czasopiśmie będziemy prezentować oraz omawiać ważne dla środowiska protetyków słuchu zagadnienia.