Zespół Redakcyjny

Roman Gołębiewski – redaktor naczelny
Anna Furmann – sekretarz
Mariola Kmiecik
e-mail: redakcja@psps.pl