Rok 2019

 

Nr 1 1/2019 Wrzesień – Grudzień  
Od redakcji pdf
Andrzej Wicher. Przegląd metod badań słuchu w kontekście analizy profilu
słuchowego
pdf
Roman Gołębiewski. Aparaty słuchowe a akustyka pomieszczeń pdf
Anna Pastusiak, Jędrzej Kociński, Anna Warzybok. Zysk z przetwarzania
obuusznego u osób z niedosłuchem odbiorczym
pdf
Bożena Wiskirska-Woźnica, Zmiany w komunikacji językowej w starzejącym się
społeczeństwie
pdf