Rok 2020

 

Nr 5 4/2020 Październik – Grudzień  
Od redakcji pdf
Michał Karlik. Badania AABR w skryningu słuchowym pdf
Halina Furmann. Potrzeby edukacyjne uczniów niesłyszących w szkolnictwie ogólnodostępnym. Zarys koncepcji kształcenia dwujęzycznego – z perspektywy surdologopedy pdf
Roman Gołębiewski. Progi słyszalności spowodowane wiekiem oraz ekspozycja na hałas pdf
   
Nr 4 3/2020 Lipiec – Wrzesień  
Od redakcji pdf
Ewa Skrodzka. Impulsowy hałas generowany podczas strzelania z broni palnej – poważne zagrożenie dla słuchu jej użytkowników i obserwatorów pdf
Michał Karlik, Małgorzata Nowak, Bodziec „chirp” w badaniach elektrofizjologicznych słuchu pdf
Tomasz Szutko. Terapia szumów usznych metoda TRT – studium przypadku pdf
   
Nr 3 2/2020 Kwiecień – Czerwiec  
Od redakcji pdf
Aleksandra Włodarska vel Głowacka, Wpływ niedosłuchu na życie człowieka pdf
Edyta Bogusz-Witczak, Eliminacja przesłuchu w badaniach audiometrycznych pdf
Joanna Zaldivar-Pazoła, Andrzej Wicher, Wpływ długotrwałej ekspozycji na hałas
na występowanie szumów usznych
pdf
   
Nr 2 1/2020 Styczeń – Marzec  
Od redakcji pdf
Michał Karlik. Implanty ślimakowe – kierunki rozwoju w roku 2019 pdf
Aleksander P. Sęk, Brian C. J. Moore, Zestaw programów do badań
psychoakustycznych
pdf
Anna Preis, Zalecenia Światowej Organizacji Zdrowia z 10 października 2018 dla
ochrony zdrowia publicznego przed hałasem
pdf
Maciej Buszkiewicz, Anna Pastusiak, Hałas zabawek, a zdrowy słuch dzieci pdf