Dla reklamodawców

Zachęcamy do publikacji reklam w kolejnych numerach kwartalnika.
Bliższe informacje dostępne są pod adresem sekretariatu PSPS:
sekretariat@psps.pl.

Cennik reklam w czasopiśmie Protetyka Słuchu. Kwartalnik Polskiego Stowarzyszenia Protetyków Słuchu.

Format Szerokość / długość [mm] Członkowie PSPS [zł]
Nie członkowie PSPS [zł]
2 Moduł 1/1 420/560 2 500 3 500
Moduł 1/1 210/280 1 800 2 500
Moduł 1/2 210/240 1 000 1 500
Moduł 1/4 90/120 700 1 000
Moduł 1/8 90/60 500 800

Dopłata do reklamy na ostatniej stronie – 200 zł.