Aktualny numer czasopisma Protetyka Słuchu
Kwartalnik Polskiego Stowarzyszenia Protetyków Słuchu
Nr 9 4/2021 październik-grudzień

Od redakcji. pdf
 Patryk Jędrzejczyk, Andrzej Wicher, Emilia Tarnowska Ocena wpływu kształcenia muzycznego na lateralizację słuchową
pdf
Kinga Dotka Wykorzystanie otoemisji akustycznej w OAE w gabinecie protetyka słuchu
pdf

Michał Karlik, Elżbieta Dudek, Małgorzata Nowak Czynnościowe zaburzenia słuchu      pdf

 

Bożena Wiskirska-Woźnica Pazauszne przyczyny bólu ucha                                          pdf                              

 

XXV Jubileuszowy Kongres Polskiego Stowarzyszenia Protetyków Słuchu                     pdf