Aktualny numer czasopisma Protetyka Słuchu
Kwartalnik Polskiego Stowarzyszenia Protetyków Słuchu
Nr 6 1/2021 Styczeń – Marzec

Od redakcji. pdf
Anna Cierpicka-Świtkowska, Krzysztof Świtkowski. Znaczenie badania na uchu rzeczywistym w dopasowaniu aparatów słuchowych
pdf
Agnieszka Łozowska. Pomiary REM a otwarte dopasowanie – studium przypadków pdf