Aktualny numer czasopisma Protetyka Słuchu
Kwartalnik Polskiego Stowarzyszenia Protetyków Słuchu
Nr 5 4/2020 Październik – Grudzień

Od redakcji pdf
Michał Karlik. Badania AABR w skryningu słuchowym pdf
Halina Furmann. Potrzeby edukacyjne uczniów niesłyszących w szkolnictwie ogólnodostępnym. Zarys koncepcji kształcenia dwujęzycznego – z perspektywy surdologopedy pdf
Roman Gołębiewski. Progi słyszalności spowodowane wiekiem oraz ekspozycja na hałas pdf