Aktualny numer czasopisma Protetyka Słuchu
Kwartalnik Polskiego Stowarzyszenia Protetyków Słuchu
Nr 10 1-2/2022 styczeń-czerwiec

Od redakcji. pdf

Andrzej Wicher, Michał Karlik
Pojęcia akustyczne w praktyce klinicznej – czy potrafimy się nimi posługiwać   

pdf

30-lecie Protetyki Słuchu                                                                                              pdf

 

Ewelina Kalicka, Olgierd Stieler, Dorota Hojan-Jezierska
Zastosowanie technik neuroobrazowania w audiologii- przegląd literatury                                                                                                                       pdf

 
Międzynarodowy Dzień Świadomości Zagrożenia Hałasem                                       pdf  
Kampania Usłyszeć Świat                                                                                           pdf