Aktualny numer czasopisma Protetyka Słuchu
Kwartalnik Polskiego Stowarzyszenia Protetyków Słuchu
Nr 7 2/2021 Kwiecień-Marzec

Od redakcji. pdf
Roman Gołębiewski. Podstawy pomiarów na uchu rzeczywistym.
pdf
Roman Gołębiewski, Andrzej Wicher. Zmiany wielkości SII związane z wiekiem. pdf