Aktualny numer czasopisma Protetyka Słuchu
Kwartalnik Polskiego Stowarzyszenia Protetyków Słuchu
Nr 8 3/2021 lipiec-wrzesień

Od redakcji. pdf
 Piotr Błaszczuk, Anna Cierpicka-Świtkowska, Krzysztof Świtkowski 
Zależność między niedosłuchem, a cukrzycą typu II .
pdf
Kinga Dotka Rozszerzenie wyników badań słuchu o badania obiektywne przed dopasowaniem aparatu słuchowego u osób z kontaktem werbalnym- studium przypadku
pdf
Roman Gołębiewski, Artur Duraj, Andrzej Wicher, Karina Mrugalska-Handke Pomiary właściwości akustycznych wkładek usznych                                                                pdf