Rok 2021

Nr 6 1/2021 Styczeń-Marzec  
Od redakcji.                                                                                                                     pdf  
Anna Cierpicka-Świtkowska, Krzysztof Świtkowski. Znaczenie badania na uchu rzeczywistym w dopasowaniu aparatów słuchowych.                                                     pdf
 
Agnieszka Łozowska. Pomiary REM a otwarte dopasowanie – studium przypadków.    pdf